We organiseren een overlegtafel waarbij een aantal mogelijkheden in kaart gebracht worden om vervoersarme werkzoekenden op een betaalbare/goedkope manier gebruik te kunnen laten maken van een elektrische fiets. Deze overlegtafel buigt zich onder meer over volgende vragen:

  • Is het concept van de fosterfiets haalbaar in onze regio? Zo ja, hoe kunnen we dit organiseren? Is een koppeling met sociale economie mogelijk?
  • Zijn er nog andere formules waarmee werkzoekenden/werknemers zich een elektrische fiets kunnen aanschaffen? Leasing, huurkopen, bedrijfsfietsen, deelfietsen, groepsaankoop, fietsabonnement, …
  • Op welke manier kunnen we elektrische fietsen veilig stallen, in het bijzonder voor werkzoekenden/werknemers die dit thuis niet kunnen doen? Kunnen lokale besturen hier een rol in spelen, bijvoorbeeld door middel van buurtfietsenstallingen?
  • Hoe kunnen we het gebruik van de elektrische fiets in het algemeen stimuleren?

Meer weten?
Neem contact op met Bram!