We organiseren een overlegtafel waarbij een aantal mogelijkheden in kaart gebracht worden om data omtrent woon-werkmobiliteit en vervoersarmoede bij werkzoekenden te verzamelen en monitoren, op korte termijn (quick wins) en op langere termijn, bijvoorbeeld inzake:

  • West-Vlaamse niet-werkende werkzoekenden: rijbewijsbezit, wagenbezit, fietsbezit, …
  • Evolutie van verplaatsingsgedrag van West-Vlaamse werknemers
  • Evolutie van woon-werkmobiliteit in West-Vlaanderen: pendeltijd, pendelafstand, …
  • Modal shift in West-Vlaanderen: fietsgebruik (elektrische fietsen, fietsvergoeding, bedrijfsfietsen, deelfietsen, …), carpool, thuiswerk, oplaadpunten bij ondernemingen voor fiets/auto, georganiseerd collectief vervoer, …
  • Big data (M-app (Mobiel 21), Waze, Google, GSM-providers, …)

Aan de hand van cijfermateriaal (getallen die opvallen) willen we enerzijds de sense of urgency omtrent vervoersarmoede duiden bij beleidsmakers en middenveld, en anderzijds de uitdagingen en opportuniteiten inzake de modal shift in West-Vlaanderen blootleggen.

Meer weten?
Neem contact op met Bram!