ESF / Vlaanderen

RESOC Noord-West-Vlaanderen tekende in op de oproep van ESF (Europees Sociaal Fonds) met betrekking tot versterkt streekbeleid. Ons dossier ‘Versterkt streekbeleid in Noord-West-Vlaanderen’ werd goedgekeurd en stelt ons in staat extra in te zetten op deze actielijnen:

  • (Boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid invullen
  • Zorgsamenwerking 2.0 opzetten
  • Streekwerking Kust uitbouwen
  • Streekbeleid Noord-West-Vlaanderen versterken

Het ESF-project loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 juli 2019.