PLAN (Platform Arbeidsmarkt Noord-West-Vlaanderen) heeft als doel tot meer afstemming, kruisbestuiving en cocreatie te komen tussen de verschillende arbeidsmarktactoren die actief zijn in onze regio. De sociale partners nemen de rol op van voorzitter, jaarlijks wisselend tussen werkgevers- en werknemerszijde, en VDAB de rol van ondervoorzitter. RESOC Noord-West-Vlaanderen staat in voor de organisatie en het secretariaat van PLAN.

PLAN wordt telkens in een ander thema ondergedompeld, waarbij de desbetreffende actoren worden uitgenodigd met het oog op een intensievere samenwerking in de regio.

PLAN-actoren
ABVV, ACLVB, ACV, UNIZO, Voka, VDAB, RESOC Noord-West-Vlaanderen, Streekoverleg Kust, Regierol Sociale Economie Regio Brugge & Regio Oostende, Academie voor de Toekomst, Diverscity, Economisch Huis Oostende, GTB, OCMW Brugge, POM West-Vlaanderen, RTC West-Vlaanderen, Sociaal Huis Oostende, VFU en WVI

Thema’s op de tijdlijn
17 februari 2017 – Opstart van PLAN
4 juli 2017 – Tewerkstelling van anderstaligen met een migratieachtergrond
5 december 2017 – Samenwerken met sectorfondsen
15 maart 2018 – Evolutie van leren en werken naar duaal leren
28 juni 2018 – Reorganisatie van VDAB
22 november 2018 – Havengerelateerde tewerkstelling
28 maart 2019 – Tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking
27 juni 2019 – Duurzame woon-werkmobiliteit en vervoersarmoede bij werkzoekenden
28 november 2019 – Thema nog te bepalen

Meer weten?
Neem contact op met Bram!