De RESOC-werking in Noord-West-Vlaanderen situeert zich voornamelijk op drie domeinen: arbeidsmarkt, mobiliteit en zorg. De uitdagingen en opportuniteiten binnen onze regio pakken we op verschillende manieren aan, maar altijd duurzaam, actiegericht en met aandacht voor alle mogelijke stakeholders.

We werken vooral projectmatig, in nauwe samenwerking met onze partners. Alleen zo kunnen we zaken realiseren die voldoende draagvlak kennen in de regio. Hieronder vind je per domein een overzicht van de lopende projecten.