25 september 2018
Stagematching helpt 240 leerlingen aan een stage in de thuishulp

We leven langer en gezonder; onderzoek en ontwikkeling in de medische sector kent geen grenzen; de technologische toepassingen in de zorgsector worden talrijker, … Maar het zijn toch vooral de mensen, het verzorgend personeel, die zich ten dienste stellen van onze dierbaren met extra zorgbehoeften en ons op onze oude dag zullen verzorgen.

De nood aan instroom in onze zorgsector wordt groter en vooral ook dringender. Ook in West-Vlaanderen beschouwt iedereen dit stilaan als een evidentie. Onze zorgorganisaties hebben alsmaar meer moeite om vacatures in te vullen, en al zeker om ze in te vullen met het meest geschikte profiel. En de kwaliteit van onze zorg is niet iets waarop wij in onze provincie willen inboeten. Ook de gezinszorg hoopt via kwalitatieve stages voor secundaire scholen een duurzame instroom van nieuwe werknemers te genereren.

Daarom heeft RESOC Noord-West-Vlaanderen zich, als neutrale actor tussen scholen en gezinszorgdiensten, kandidaat gesteld om het project ‘Stagematching voor 7de-jaarsleerlingen Gezinszorg’ van VIVO (socialprofitsectorfonds) in onze provincie uit te rollen. Het project ambieert en slaagt erin om de vraag naar stageplaatsen in de gezinszorg voor 7de-jaarsleerlingen Gezins- en bejaardenzorg op één punt te centraliseren en te matchen met het aanbod.

Bijna 300 leerlingen uit 28 West-Vlaamse secundaire scholen dienden een aanvraag in om tijdens het schooljaar 2018-2019 stage te lopen in een thuishulporganisatie. Daarmee dekt het project de volledige provincie. In een eerste ronde werden meteen 228 leerlingen gematcht aan de thuiszorgdienst van hun keuze. Na een tweede ronde werd in totaal 87% van de leerlingen geplaatst. Wat een succes! Dit was alleen mogelijk door een vlotte samenwerking tussen alle partners. Wij danken dan ook de scholen, de gezinszorgdiensten en VIVO!

Zowel de scholen als de gezinszorgdiensten hebben minder administratieve last. RESOC Noord-West-Vlaanderen kan als streekorganisatie dan weer aan de slag met een beter overzicht van vraag en aanbod. VIVO kan het volledige Vlaamse plaatje van stages in de thuiszorg leggen en analyseren om er beleidsconclusies uit te trekken. Minstens even belangrijk als de slaagcijfers is het feit dat we met dit project werken aan een groeiend vertrouwen tussen stagebegeleiders in de secundaire scholen en de gezinszorgdiensten.

Het is alvast zeker dat RESOC Noord-West-Vlaanderen dit project volgend schooljaar wil verderzetten. Nu het matchingssysteem een eerste keer is uitgetest en een succes blijkt, bekijken we hoe we deze vertrouwensbasis kunnen gebruiken om te evolueren naar een dialoog tussen secundaire scholen en gezinszorgdiensten over randvoorwaarden die de match van een stagiair op de thuishulpwerkvloer soms bemoeilijken, bijvoorbeeld op het vlak van de stageperiode of de mobiliteit van de leerling. Als beide partijen hierover kunnen praten, werken we niet alleen aan een beter begrip van elkaars werking, maar kan de vraag het aanbod ook steeds dichter benaderen, én omgekeerd. Hiermee hopen we de kwalitatieve, duurzame instroom voor de thuiszorgsector te blijven faciliteren.

Relevante links
www.vivosocialprofit.org

Meer weten?
Neem contact op met Marthe!