Slimme wegwijzer & matchmaker doorheen het (West-)Vlaamse arbeidsmarktlandschap
Het WEST4WORK-arbeidsmarktvademecum heeft tot doelstelling middenveldactoren actief in het domein van arbeidsmarkt en tewerkstelling op een directe en eenvoudige manier met elkaar in contact te brengen om zo meer samenwerking en een optimaal gebruik van de bestaande instrumenten en subsidies in West-Vlaanderen te realiseren.

Partners
RESOC Midden-West-Vlaanderen, RESOC Westhoek, RESOC Zuid-West-Vlaanderen, Streekoverleg Kust, POM West-Vlaanderen, VDAB, Dienstverlenende Vereniging Westhoek, Perspectief, Regierol Sociale Economie Regio Brugge en W13

Meer weten?
Neem contact op met Bram!