We leven langer en gezonder; onderzoek en ontwikkeling in de medische sector kent geen grenzen; de technologische toepassingen in de zorgsector worden talrijker, … Maar het zijn toch vooral de mensen, het verzorgend personeel, die zich ten dienste stellen van onze dierbaren met extra zorgbehoeften en ons op onze oude dag zullen verzorgen. De nood aan instroom in onze zorgsector wordt groter en vooral ook dringender. Ook in West-Vlaanderen beschouwt iedereen dit stilaan als een evidentie. Onze zorgorganisaties hebben alsmaar meer moeite om vacatures in te vullen, en al zeker om ze in te vullen met het meest geschikte profiel. En de kwaliteit van onze zorg is niet iets waarop wij in onze provincie willen inboeten. 

Daarom heeft RESOC Noord-West-Vlaanderen een aantal actiegerichte, concrete projecten opgestart, die voornamelijk focussen op de kwaliteit en duurzaamheid van instroom in de zorgsector.